website-logo

Voor je met je opleiding begint, ga je samen met je rijinstructeur een proefrit maken.

Deze rit zal starten vanaf jouw huis in Alkmaar, Heiloo, Castricum, Limmen, Heerhugowaard, Egmond, Sint-pancras, Broek op Langedijk, Noord-scharwoude, Zuid-scharwoude, Bergen NH.

Na je proefrit gaan we deze samen evalueren. We kijken naar je voertuigbediening/beheersing. Dat wil zeggen dat je beoordeeld wordt op de volgende punten. Onder andere schakelen, remmen en sturen etc.

Als je een gevorderde leerling bent en bij een andere rijschool lessen hebt gevolgd. Gaan we samen kijken waar je niveau op dat moment ligt. Je wordt beoordeeld op de volgende punten: voertuigbediening/beheersing, beheersing van verkeersmanoeuvres, verkeerssituaties en bijzondere verrichtingen ook letten wij op kijkgedrag en veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

Wij kijken samen naar wat jou wensen zijn en hoe wij samen je opleiding gaan indelen.

Op ongeveer twee derde van je rijopleiding en na het behalen van je theorie-examen, kun je bij het CBR een Tussentijdse Toets (TTT) afleggen.

Deze toets verloopt als een echt examen.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een advies over onderdelen waaraan je nog moet werken.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen.

Als je over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgt, dan heb je voor dat onderdeel vrijstelling op het eerstvolgend praktijkexamen.

Wanneer je over voldoende rijvaardigheid beschikt en je theorie-examen hebt gehaald, kunnen wij je praktijkexamen aanvragen.

De examinator controleert je papieren en zal je vertellen wat er van je verwacht wordt tijdens de examenrit.

Wanneer je de tussentijdse toets met succes hebt afgerond, worden de bijzondere verrichtingen achterwege gelaten.

Na afloop van de rit welke ongeveer 35 minuten duurt, zal de examinator je in de examenzaal de uitslag meedelen.

Bij het theorie examen rijbewijs oude stijl kreeg je vijftig vragen en die moest je met ja of nee beantwoorden. Het nieuwe theorie examen rijbewijs is echter een stuk lastiger. Dat bestaat uit drie onderdelen:

  • Verkeersregelkennis (30 vragen)
  • Verkeersinzicht (10 vragen)
  • Gevaarherkenning (25 vragen)
Wij kunnen je acht keer per jaar een theorieweekend aanbieden om er voor te zorgen dat je het theorie examen rijbewijs haalt. De kosten bedragen € 135,- inclusief het theorie-examen.Voor mensen met leer- en concentratieproblemen is het mogelijk een individueel theorie-examen af te leggen. Mensen die de Nederlandse taal niet beheersen, kunnen het examen in een andere taal afleggen. Als je hier interesse in hebt, geef dit dan z.s.m. aan zodat je kan worden ingepland.

Uit de praktijk is gebleken dat zo'n tien procent van de kandidaten moeite heeft het rijbewijs via het "gewone" examen te behalen. De oorzaken hiervoor variëren.

Vaak is er sprake van nervositeit. Voor deze mensen is er de speciale begeleiding van Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). Het nader onderzoek is niet gemakkelijker dan het CBR-examen want de eisen voor het rijexamen liggen namelijk wettelijk vast. Tijdens het rijden doet de rijvaardigheidsadviseur er alles aan om zo gunstig mogelijke omstandigeheden te creëren. De adviseur let erop dat de spanning niet te hoog oploopt. Zo nodig wordt de auto even langs de kantvan de weg gezet om de zenuwer tot bedaren te brengen.

Telefoon +31 722200769
E-mail info@mjrijschool.nl

Rijschool nummer 6081X1

KvK 37151555
Rekeningnummer 707808731
IBAN NL31 ASNB 0707808731

MJ rijschool
Vlietwaard 169
1824 LG Alkmaar

website-logo